Installatie in het ziekenhuis van ottignies in belgië

Gepubliceerd op
  • Nieuws
  • Gezondheid

Context

In België wil het Sint-Pieters ziekenhuis van Ottignies de patiëntervaring centraal stellen in haar strategie. Dit door te werken rond 5 pijlers: Patiënt, kwaliteit, innovatie, menselijk potentieel en prestaties. Met dit in het achterhoofd wilde het management een beroep doen op ESII Belgium om een onthaalbeheersysteem op te zetten.

Geïnstalleerde oplossing

Dit systeem werkt met de eSirius™-oplossing waarmee de patiënt een ticket kan nemen op één van de 2 Twana™ Diseo™-terminals. Met zijn genummerd ticket wacht hij tot hij via 2 schermen naar een van de 11 receptiebalies wordt opgeroepen. De schermen zijn zeer breed, ze laten toe om op 1/3 de communicatie van het ziekenhuis en op de rest de opgeroepen nummers te tonen.

Voordelen

Door het organiseren van het wachten vermindert de stress factor van de patiënten en verbetert de ervaring tijdens het bezoek. Deze oplossing genereert statistieken over de bezoeken gedurende het hele jaar. Dat maakt het mogelijk om de beschikbare middelen bij de receptie beter aan te passen.

Articles reliés