Onze MVO-engagementen

Bij ESII streven we naar voortdurende verbetering van onze prestaties in een snel veranderende concurrentiële omgeving, terwijl we trouw blijven aan onze engagementen: onze kernwaarden, ons doel en onze rollen, onze interne regels en onze gedragscode, de inzet van CSR-actieplannen, onze wens om de levenskwaliteit op het werk te verbeteren en onze werking als een onderneming die haar medewerkers autonomie biedt.

mvo esii logo

Ze bieden ons solide principes die we dagelijks in onze activiteit volgen

Goede relaties met onze partners, klanten, overheden en andere stakeholders zijn de sleutel tot ons succes. We kunnen bijdragen tot gezonde relaties door eerlijk en integer te handelen, met respect voor anderen.

Ieder van ons:

 • Handelt in overeenstemming met onze waarden, principes en interne regels.
 • Neemt zijn rol in onze context van onderneming die haar medewerkers autonomie biedt*.
 • Neemt deel aan en respecteert de geïmplementeerde MVO- en QWL-acties.

*De leiding van ESII wordt verzekerd door een directiecomité, bestaande uit afdellingsdirecteurs, met een werkwijze waarbij de hiërarchische niveaus worden teruggebracht en een vlotte communicatie in alle richtingen wordt bevorderd; de managers zijn meer coaches dan directeurs en elke medewerker heeft zijn verantwoordelijkheden in zijn rol, transversale organen (Pilootcomités, pools..) hebben ook hun verantwoordelijkheden en beslissen in hun rol.

José Zirah Président
Jean-Pierre Richard DG

 • We ondersteunen de Franse knowhow
  • De voorkeur geven aan lokale leveranciers om een duurzaam partnerschap op te bouwen op basis van een charter voor verantwoorde leveranciersrelaties
  • Label origine France garantie: LED Display, 100% van de software en 60% van de hardware geproduceerd in Frankrijk
  • Open communiceren over onze aanpak en ervoor sensibiliseren (rondetafelconferentie Lyceum Joffre, thematisch colloquium…)
 • We schakelen onze internationale partners in
  • Keuze van partners op basis van hun sociale engagementen
  • De voorkeur geven aan leveranciers met een keurmerk om producten te garanderen die rekening houden met duurzame aspecten
  • Aanwerving en opleiding van jong en internationaal talent
 • We passen MVO toe in onze onderneming
  • 4 van de 9 waarden houden verband met MVO
  • Een burgerbeleid: naleven van de gezondheids-en veiligheidsnormen, het welzijn van de werknemers
  • Gericht op duurzame ontwikkeling: Imprim’vert-label, geen gebruik van fenol, investering in duurzame infrastructuren, inspanningen om de koolstofadruk te verkleinen…
  • MVO-actieplan rechtstreeks geïnspireerd op de ISO 26000-norm
 • We gaan voor groen
  • Uitbesteding van afvalrecyclage op het einde van de levensduur aan geëngageerde ondernemingen
  • Kleinere voetafdruk: onze nieuwe kiosken zijn 100% recycleerbaar en we gebruiken 30 kg minder grondstoffen in hun fabricage, dat is een vermindering met 63%.
  • Efficiënte productie: vermindering met 84% van het aantal etappes van snijden tot verwerken. 52 etappes nodig in plaats van 312.
  • 50% minder verpakking: interactieve kiosk Twana verpakt in 16 schuimkussens in plaats van 32. 1 karton gebruikt in plaats van 3.
 • SMETA-certificering

  Als onderdeel van haar MVO-aanpak, wordt ESII geauditeerd om de SMETA-certificering (Sedex Members Ethical Trade Audit) te verkrijgen. Tijdens deze audit worden de ethische handelswijzen van de onderneming geanalyseerd vanuit 4 assen:

  1- Milieu

  De ecologische aanbeveling van SMETA neemt verschillende vormen aan, met als doelstelling de beperking van afval door de bevordering van ecodesign of ook nog door de vermindering van de koolstofimpact tijdens het transport van geleverde producten. Om dit te doen, verbindt ESII zich ertoe: – lokale leveranciers te kiezen- afval te verminderen en terug te winnen – leveranciers met een label te kiezen (ISO 14001, imprim’vert…)

  2- Mensenrechten

  Op dit vlak gaan de aanbevelingen verder dan de naleving van de mensenrechten binnen de ESII-gebouwen. De onderneming gaat geen partnerschap aan of sluit geen contract met een andere onderneming die de wetgeving op dit gebied niet naleeft.

  3- Bedrijfsethiek

  ESII streeft naar win-win relaties met haar klanten en leveranciers. Dit omvat alle commerciële aspecten: betalingstermijnen, prijzen… Zo worden alle oneerlijke praktijken om leveranciers in gebreke te stellen of corruptie verworpen in alle aspecten van het bedrijf.

  4- Community benefit

  De aanpak waartoe ESII zich heeft verbonden, betreft iedereen die bij haar activiteiten betrokken is. Naast klanten en leveranciers heeft haar aanpak ook voordelen voor haar medewerkers en de directe omgeving.

Gekoppelde pagina’s