Wie zijn we?

ESII is een onderneming met 130 medewerkers verdeeld over 3 geografische vestigingen in Frankrijk (34- Lavérune, hoofdkantoor, 94- Créteil, agentschap, 35- Vitré, agentschap) en 3 in het buitenland (filialen in Belgë, Canada en Spanje).

Met een ervaring van 40 jaar, hebben we ons in veel domeinen kunnen ontwikkelen en vooruitgang kunnen boeken. Naast de organisatie, de innovatie, de externe groei is ESII er trots op vandaag nog altijd nieuwe uitdagingen aan te gaan. Talrijke werkgroepen samengesteld uit medewerkers van verschillende diensten verzamelen best practices en tools die nuttig zijn voor iedereen en zetten ze om in de praktijk, zoals bijvoorbeeld “comfort op het werk”, “telewerken”, maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)”, “erkende installateurs”.

Onderneming met een missie

Sinds juli 2020 is ESII een onderneming met een missie die haar bestaansreden in haar statuten heeft verankerd:

Tijd geven aan het essentiële en innoveren voor een sereen, gepersonaliseerd onthaal in alle vertrouwen.

ESII richt zich rechtstreeks op haar missie met  haar bestaansreden, haar waarden, haar strategie, haar engagementen voor MVO en QWL en haar gedrags-DNA.

ESII kiezen, is kiezen voor

Een milieuvriendelijke onderneming die rekening houdt met sociale en ecologische dimensies in haar activiteiten en in de relaties met haar klanten en partners (medewerkers, klanten, leveranciers en onderaannemers…). Ons sterk innovatiebeleid zorgt ervoor dat we voortdurend performantere oplossingen creëren en ontwikkelen voor onze klanten.

6 essentiële waarden

Picto 120x120 De klanten geruststellen
Tevredenheid en loyaliteit van onze klanten
Picto 120x120 Lead
Expertise en knowhow
Picto 120x120 DuurzameOntwikkeling
Duurzame ontwikkeling en kwaliteit
Picto 120x120 ExpertiseMedewerkers
Een menselijke, ethische en loyale benadering van relaties, met integriteit en transparantie
Picto 120x120 Innovatie
Innovatie en creativiteit op alle gebieden
Picto 120x120 OpenheidWereld
Openheid naar de buitenwereld toe

De thema’s waarrond we werken:

 • Gendergelijkheidsindex

  De index, op 100 punten, wordt berekend op basis van 4 indicatoren :

  • De kloof tussen de verloning vrouwen-mannen is: 39/40
  • Het verschil in de verdeling van de individuele verhogingen: 25/35
  • Het aantal vrouwen dat een salarisverhoging krijgt na terugkeer uit zwangerschapsverlof : 15/15
  • Gelijkheid tussen de 10 bestverdienenden : 5/10

  Voor het 2022 heeft ESII een score van 84/100.

 • Onderneming met aandacht voor initiatief en ondernemingszin

  ESII is een onderneming die haar medewerkers relatief veel initiatief en zeggenschap geeft. Onze acties zijn gebaseerd op algemene principes zoals vertrouwen schenken aan onze teams en hen autonomie en verantwoordelijkheid geven.

  We stellen MVO en levenskwaliteit op het werk voorop omdat dit ten goede komt aan onze klanten, de medewerkers, de onderneming, andere stakeholders en de planeet.

  Als organisatie streven we naar optimale dienstverlening voor onze klanten en naar welzijn voor iedereen. Dat vergt soepelheid, intelligentie en een bedrijfscultuur waarin samenwerking centraal staat.

  Enkele voorbeelden van tools die we toepassen om meer samenwerking, empowerment, stimulering van de eigen verantwoordelijkheid, soepelheid, QWL, enz.…te bereiken:

  • Transversale pools en pilootcomités, strategische prognoses, onze waarden, onze gedragscode…en CSR-actieplan.
  • Tools om beter te functioneren in een onderneming die haar werknemers veel vrijheid biedt: vergaderingen, stressmanagement, ideeën, de rollen en de bestaansreden, het leiderschap op alle niveaus, de dynamische organisatie…
 • De werkgelegenheid beschermen

  Meer dan 130 medewerkers creëren echte waarde bij ESII, en we dragen onrechtstreeks ook bij tot de creatie van banen in ons netwerk van leveranciers, installateurs, en distributeurs. Met datzelfde doel voor ogen hebben we een netwerk van lokale onderaannemers uitgebouwd, waarmee we niet alleen de werkgelegenheid steunen, maar ook zeer kort op de bal kunnen spelen.

 • We komen onze beloftes na

  Een installatie binnen de gestelde termijn, rekening houdend met uw eisen, dat is een belofte die ESII nakomt dankzij ons team van 18 technici (met QUALIFELEC-certificaat), onze 3 kantoren en onze 25 erkende installateurs die regelmatig een opleiding volgen in heel Frankrijk. Een performante naverkoopdienst die 96% van de oproepen beantwoordt in minder dan 40 seconden.

 • Producten met een hoge toegevoegde waarde

  De oplossingen van ESII zijn ontworpen om robuust, performant en energiezuinig te zijn. We analyseren nauwkeurig de kosten voor het verbruik (optimalisering van ticketverbruik voor de interactieve kiosken, opleidingstijd, …) en we zorgen ervoor dat al onze producten te herstellen zijn.

  • Design : modern, volledig aanpasbaar, integreerbaar. Dit betekent bijvoorbeeld dat we de wereldwijde exclusiviteit hebben verworven bij Nespresso.
  • Handig voor iedereen : radiomodus, embedded website, functies voor personen met beperkte mobiliteit, configuratietools, optimale ergonomie.
  • Communicatie : unieke communicatiemedia met een hoog rendement op investeringen.
 • Diversiteit en niet-discriminatie

  ESII zet zich al verschillende jaren in voor de strijd tegen discriminatie op het werk en voor de integratie van diversiteit in het bedrijf. ESII is ervan overtuigd dat diversiteit een bron van rijkdom is voor onze onderneming en een sleutelelement voor de levenskwaliteit op het werk. Een diversiteitsbeleid opbouwen houdt in dat stereotypen op elk niveau van het bedrijf worden doorbroken. Het bevorderen van diversiteit binnen onze structuur is een stimulans voor economische en sociale prestaties. Daarom heeft ESII haar verbintenis officieel gemaakt, enerzijds door het diversiteitscharter te ondertekenen en anderzijds door haar acties rond niet-discriminatie.

  In geen geval mag een aanwerving, bevordering, opleiding, vergoeding, tuchtmaatregel of taak worden opgelegd met een discriminerend motief. De enige criteria die in aanmerking worden genomen, zijn de voor de functie vereiste vaardigheden, prestaties en zakelijke overwegingen.

  Het deel B.5.2 “gelijkheid van kansen en niet-discriminatie” van onze gedragscode beschrijft de regels hiervoor. Elke medewerker kan zich hierop beroepen. Bovendien neemt het directiecomité, bestaande uit directeurs van elke afdeling, de eindverantwoordelijkheid bij de aanwerving, disciplinaire acties en de evolutie van de medewerkers tijdens hun hele professionele parcours bij ESII.

 • ‘Cap’handéo-label “onderneming die zich inzet voor haar medewerkers die anderen helpen” voor 2022

  Met dit label versterkt ESII haar wil om haar werknemers te ondersteunen. Dit engagement sluit aan bij een aanpak tot continue verbetering die deel uitmaakt van ons DNA. Door onze medewerkers te ondersteunen, geven we hen toegang tot weinig bekende systemen en kunnen we hen helpen passende oplossingen te vinden voor zichzelf en voor de persoon die zij helpen. Omdat we weten dat het evenwicht tussen privé- en beroepsleven een garantie is voor persoonlijke ontplooiing en prestaties in privé- en beroepskringen, heeft ESII sinds 2021 informatie, workshops, conferenties en interviews ter beschikking gesteld van haar medewerkers.

Kerncijfers

Historiek

infographic historiek ESIl

Gekoppelde pagina’s