E.Leclerc in Clermont-Ferrand optimaliseert het wachten in de traditionele afdelingen

  • Klantcase
  • Retail
E.Leclerc Frankrijk

« De klanten hoeven niet op één plaats te blijven staan terwijl ze op hun beurt wachten maar kunnen verder boodschappen doen terwijl ze de rij in het oog houden. Aangezien de wachttijd niet meer statisch is, wordt die als korter ervaren. »

Context

De supermarkt Leclerc in Clermont-Ferrand had te maken met een heel grote klantenstroom in de traditionele afdelingen, vooral op het einde van het jaar. De ontevredenheid van de klanten vereiste een reactie die vorm heeft gekregen met de installatie van de oplossing voor het beheer van wachtrijen. We hebben dus verschillende Diseo™-kiosken geïnstalleerd voor de verdeling van tickets en schermen waarop de nummers te zien zijn. Het bijzondere aan deze installatie is dat er een QR-code op het ticket van de klant is geprint. Als die code is gescand kan de klant de lijst opgeroepen nummers op een smartphone bekijken.

Getuigenis

“Ons grootste probleem was dat we met het eindejaar veel klanten hebben. De wachttijd kan dan zeer snel oplopen. Vooral in de visafdeling kunnen we in een kwartier 200 klanten hebben. Het idee was deze 200 klanten te kunnen beheren door hen in de best mogelijke omstandigheden te laten wachten, zonder hen te verplichten allemaal op dezelfde plaats, die al snel te krap wordt, te laten wachten. Vooral omdat er op die dagen veel mensen in de winkel zijn en de wachttijd lang kan zijn.

ESII stelde voor in de hele winkel ticketautomaten te installeren met de weergave van nummers op televisieschermen. Zo kunnen de klanten in de winkel blijven rondlopen en zien waar hun nummer is en wanneer ze zullen worden opgeroepen. Zij kunnen hun nummer ook op hun mobiele telefoon bekijken door een QR-code op het ticket te scannen. Tijdens het winkelen kunnen zij de status van de wachtrij controleren en op het juiste moment naar de afdeling gaan.

De klanten hoeven niet op één plaats te blijven staan terwijl ze op hun beurt wachten maar kunnen verder boodschappen doen terwijl ze de rij in het oog houden. Aangezien de wachttijd niet meer statisch is, wordt die als korter ervaren.
De manager kan vanuit zijn kantoor kan zien hoelang de wachttijd in zijn afdeling is. Als het wachten te lang duurt, kan hij gaan kijken wat er aan de hand is, een handje toesteken of de teams terug naar de afdeling sturen.

De tool die ESII installeerde, beantwoordt aan onze specificaties.”

Mr. Cédric Tissandier, Kwaliteitsverantwoordelijke, E. Leclerc Clermont Ferrand

Foto van de installatie

Een vraag?

Een deskundige zal u opbellen om uw project voor het wachtrijbeheer te ontwikkelen

Gekoppelde oplossingen